Đăng nhập
web counter
Văn Hóa-Giải Trí - thietbiso.net.vn
Văn Hóa-Giải Trí | Phong Tục - Tập Quán  |  Dân ca Ví Giặm Xứ Nghệ  |  Nhạc Số Xứ Nghệ  |  Văn hóa VIỆT NAM
Ấn Điển Thầy ban - Văn hóa cội nguồn dân tộc Việt Nam

Ấn Điển Thầy ban - Văn hóa cội nguồn dân tộc Việt Nam

3:49 ngày 23/07/2020

Văn hóa cội nguồn là gốc bộ tộc Bách Việt đã trải qua hơn 5 ngàn năm lịch sử và nay là văn hóa Việt Nam. Qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo nhà nước, chính phủ, Đảng lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) cùng toàn thể đồng bào Việt Nam... Chủ nghĩa dân tộc luôn được thượng tôn và coi trọng, muốn giữ nước phải lấy dân làm gốc đây là Đạo giữ nước của người Việt Nam. Trong tứ ân: Ân đất nước; ân tổ tiên cửu huyền thất tổ; ân Thầy; ân đồng bào và nhân loại. Ấn điển Thầy ban là một tác phẩm nêu cao tin thần yêu nước, yêu dân tộc, yêu thầy...

1

Giới thiệu

Lịch sử Xã Thanh Xuân

Lịch sử Huyện Thanh Chương

Lịch sử Xứ Nghệ

Các dòng Họ - Gia Tộc

Tin Tức - Sự Kiện

Tin Tức Của Hội

Tin Tức Quê Nhà

Tin Tức Xứ Nghệ

Văn Hóa-Giải Trí

Phong Tục - Tập Quán

Văn Học - Nghệ Thuật

Ẩm Thực Xứ Nghệ

Dân ca Ví Giặm Xứ Nghệ

CLB Dân Ca Thanh Xuân

Lời bài hát Dân ca Việt Nam

Dạy & Học hát Dân ca

MV - Video âm nhạc

Photos - Hình ảnh hoạt động

Sức Khỏe - Y Học

Sống Khỏe - Nhịp Sống Trẻ

Y Học Cổ truyền dân tộc

Tủ sách Cây Thuốc Nam

Footer