Nạp mực mực in & sửa chữa máy in tại Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên

BẠN CẦN NẠP MỰC IN (BƠM MỰC) NÀO? NẠP MỰC (BƠM MỰC) TẠI NHÀ, CƠ QUAN, CÔNG TY

 • Nạp mực máy in HP P 2035, 2055 (Hộp mực 05A)
 • Nạp mực máy in Canon LBP 6300, 6400, 6550, 6650; MF 5840, 5870, 5880 (Hộp mực CRG 319)
 • Nạp mực máy in HP 2300 (Hộp mực 10A (Q2610A))
 • Nạp mực máy in HP 2400, 2410, 2420, 2430 Hộp mực 11A (Q6511A)
 • Nạp mực máy in Canon LBP 3640
 • Nạp mực máy in HP 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055; M1005MFP, M1319MFP Hộp mực 12A (Q2612A)
 • Nạp mực máy in Canon LBP 2900, 3000 Hộp mực CRG 303
 • Nạp mực máy in HP 1300 Hộp mực 13A (Q2613A)
 • Nạp mực máy in HP En 700 M712, M725 Hộp mực 14A (CF214A)
 • Nạp mực máy in Canon LBP 8750, 8780 Hộp mực C 333
 • Nạp mực máy in HP 1000, 1200, 1220, 3300, 3380 Hộp mực 15A (C7115A)
 • Nạp mực máy in Canon LBP 1210 Hộp mực EP 25
 • Nạp mực máy in HP 5200 Hộp mực 16A (Q7510A)
 • Nạp mực máy in Canon LBP 3500; 3900, 3920, 3950, 3970, 5250, 5350, 6525, 6535 Hộp mực CRG 309, CRG 509
 • Nạp mực máy in HP pro M101, M102; MFP M130 (HP LaserJet M129-M134 Series) Hộp mực 17A (CF217A) chưa bao gồm cụm Drum Unit 19A (CF219A) máy in HP pro M101, M102, M103, M104, MFP M130, M132; chip mực 17A & chip Drum 19A
 • Nạp mực máy in HP pro M103, M104,; MFP 132 Hộp mực 18A (CF218A)
 • Nạp mực máy in HP 1150 Hộp mực 24A (Q2624A)
 • Nạp mực máy in HP M806, MFP 830 Hộp mực 25A (CF325X)
 • Nạp mực máy in HP M402d/n/dn, MFP M426dw/fdn/fdw Hộp mực 26A (CF226A)
 • Nạp mực máy in HP 4000, 4050 Hộp mực 27A (C4127A)
 • Nạp mực máy in HP 5000, 5100 Hộp mực 29X (C4129X)
 • Nạp mực máy in Canon 840, 850, 870, 880, 910
 • Nạp mực máy in HP pro M203, M227 Hộp mực 30A (CF230A) chưa bao gồm cụm Drum Unit 32A (CF232A) dùng chung cho máy in HP pro M203, M227, M206, M230.
 • Nạp mực máy in HP Ultra M105, M106, MFP M134 Hộp mực 33A (CF233A) chưa bao gồm cụm Drum Unit 34A (CF234A) + chip mực 33A & chip Drum 34A
 • Nạp mực Hộp mực 35A (CB435A), CRG 312, CRG 912 máy in HP P1005, P1006
 • Nạp mực máy in Canon 3050, 3018, 3100, 3151; 3108
 • Nạp mực Hộp mực 36A (CB436A), CRG 313 máy in HP P1505, M1120 MFP, M1522 MFP
 • Nạp mực máy in Canon LBP 3115, 3250
 • Nạp mực Hộp mực 37A (CF237A) máy in HP M607, M608, M609, MFP M631, 632, 633
 • Nạp mực Hộp mực 38A (Q1338A) máy in HP 4200
 • Nạp mực Hộp mực 39A (Q1339A) máy in HP 4300
 • Nạp mực Hộp mực 42A (Q5942A) máy in HP 4240, 4250, 4350
 • Nạp mực Hộp mực 43A (C8543X) máy in HP 9000, 9040, 9050
 • Hộp mực 45A (Q5945A) máy in HP M4345
 • Nạp mực Hộp mực 48A (CF248A) máy in HP pro M15 a/w, MFP M28 a/nw
 • Nạp mực Hộp mực 49A (Q5949A), CRG 308 máy in HP 1160, 1320
 • * canon LBP 3300 (in 2 mặt)
 • Nạp mực máy in HP P3003, 3004, 3005 Hộp mực 51A (Q7551A)
 • Nạp mực máy in HP P2011, 2012, 2013, 2014, P2015 series Hộp mực 53A (Q7553A)
 • Nạp mực máy in Canon LBP 3310, 3370 Hộp mực CRG 315
 • Nạp mực máy in HP P3010, 3015 Hộp mực 55A (CE255A)
 • Nạp mực máy in Canon 6750 Hộp mực EP 324
 • Nạp mực máy in HP M433A, M436N, M436DN (in A3 all in one ~ Photocopy) Hộp mực 56A (CF256A); cụm Drum Unit 57A (CF257A); chip hộp mực 56A và chip Drum 57A
 • Nạp mực máy in HP 4100, 4101 Hộp mực 61A (C8061A)
 • Nạp mực máy in HP P4014, 4015, 4515 Hộp mực 64A (CC364A)
 • Nạp mực máy in HP MFP5025, 5035 Hộp mực 70A (Q7570A)
 • Nạp mực máy in HP pro M404D (W1A51) Hộp mực 76A (CF276A)
 • Nạp mực máy in HP P1606,, 1566, M1536 Hộp mực 78A (CF278A)
 • Nạp mực máy in HP pro M12 a/w, MFP M26 a/nw Hộp mực 79A (CF279A)
 • Nạp mực máy in HP M401, 425 (in 2 mặt) Hộp mực 80A (CF280A)
 • Nạp mực máy in HP enterprise M604, 605, 606, MFP M630 Hộp mực 81A (CF281A)
 • Nạp mực máy in HP 8100, 8150 series Hộp mực 82A (C4182X)
 • Nạp mực máy in Canon LBP 950, 1910, 3260 Hộp mực EP 72
 • Nạp mực máy in HP M125, 126, 127, 201, 225MFP Hộp mực 83A (CF283A)
 • Nạp mực máy in HP P1102, M1132, 1212, 1214, 1217 Hộp mực 85A (CE285A)
 • Nạp mực máy in HP M501, 506, 527 Hộp mực 87A (CF287A)
 • Nạp mực máy in HP P1007, 1008, 1136, 1213, 1216, 1218, M202, 226 Hộp mực 88A (CC388A)
 • Nạp mực máy in HP Lj Enterprise 600M 601, 602, 603 M4555 Hộp mực 90A (CE390A)
 • Nạp mực máy in HP 1100, 3200 Hộp mực 92A (C4092A)
 • Nạp mực máy in Canon 800, 810, 1120 Hộp mực EP 22
 • Nạp mực máy in HP pro M435, M701, M706 Hộp mực 93A (CZ192A)
 • Nạp mực máy in Canon LBP 210, 214dw, MF420, M426dw Hộp mực CRG 052
 • Nạp mực máy in Canon LBP 6300, 6650; imageCLASS MF5850dn, 5880dn Hộp mực CRG 319, CRG 119/519/719
 • Nạp mực máy in Canon LBP 6200, 4550, 4580dn; MF4570dn, 4550d, 4452, 4450; 4420n, 4412, 4410, D520, 4720, 4720w, 4750d, 4820, 4820d; MF4890dw, 4870dn Hộp mực CRG 328

Nạp mực (bơm mực) máy in BROTHER:

 • Nạp mực máy in BROTHER HL-B2000d, B2080dw, DCP 7535dw, MFP 7715dw – Hộp mực TN-B022
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-1111, 1201, 1211W, DCP-1511, 1601, 1616, MFC-1811, 1901, 1916NW – Hộp mực TN-1010, TN-1020 (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-2030, 2040, 2050, 2070, 2075N, – Fax 2820, 2920 * MFC 7220, 7250, 7225, 7240, 7420, 7820, DCP 7010, 7025 – Hộp mực TN-2025
 • Nạp mực máy in BROTHER hl-2130, 2132, 2230, DCP-7055 – Hộp mực B-2060
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-2140, 2150, 2127W * DCP-7030, 7040, 7045 * MFC-7340, 7440, 7450, 7840N – Hộp mực TN-2150, TN-2130 (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-2220, 2230, 2240D, 2250DN, 2270WD, 2280, 7005 * MFC-7360, 7460, 7470D, 7860DW * DCP-7060D, FAX-2840 – Hộp mực TN-2280, TN-2260 (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-L2321D, L2361DN, L2366DW, MFC-L2701D/DW, DCP-L2620D – Hộp mực TN-2385, TN-2360 (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-5130, 5140 – Hộp mực TN-B3030, TN-3185
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-5240, 5250, 5270, 5280, DCP 8060, MFC 8860 – Hộp mực TN-3145
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-5340D, 5350DN, 5370, MFC-8370, 8860, 8880DN, DCP 8070 – Hộp mực TN-3250, TN-3290 (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-5440, 5450, 5470, 6180, 8110, 8155, 8510, 8515, 8520, 8710, 8910, 8950 – Hộp mực TN-3320, TN-3350, TN-3370 (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-L5000, 5100, 6200 * MFC-L5700, 5900 – Hộp mực TN-3448, TN-342, TN-3478, TN-3498  (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-5130, 5140 – Hộp mực TN-B3030 (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-5240, 5250, 5270, 5280, DCP 8060, MFC 8860 – Hộp mực TN-3145, TN-3185 (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-5340D, 5350DN, 5370, MFC-8370, 8860, 8880DN, DCP 8070D – Hộp mực TN-3250, TN-3290 (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-5440, 5450, 5470, 6180, 8110, 8155, 8510, 8515, 8520, 8710, 8910, 8950 – Hộp mực TN-3320, TN-3350, TN-3370 (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-L5000, 5100, 6200, MFC-L5700, 5900 – Hộp mực TN-3428 3k trang in, TN-3448 8k trang in, TN-3478 12k trang in, TN-3498 20k trang in (cartridge Brother)
 • Nạp mực máy in BROTHER HL-L5000, 5100, 6200, 6400, MFC-5700, 5900, 6900 – Hộp mực TN-3498 (cartridge Brother)

ĐỊA CHỈ NẠP MỰC IN VÀ SỬA CHỮA MÁY IN GẦN NHẤT?

 • Phường Dĩ An – TP Dĩ An – Bình Dương:

324 đường Lý Thường Kiệt, KP Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.626 2493 – 0968 074 168

 • Phường Tân Bình – TP Dĩ An – Bình Dương:

Số 67/6 tổ 6 (gần chợ Tân Bình), KP Tân Phú 2, P Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương.

Điện thoại: 0948 082 168

 • Phường Tân Phước Khánh – Tân Uyên – Bình Dương:

Điện thoại: 033 633 4213 – 0984 867 125

Bản đồ:

 • Phường Lái Thiêu + An Phú + Thuận Giao + Bình Chuẩn – TP Thuận An – Bình Dương:

Điện thoại: 0975 985 039

 • Bán hàng Online – giao hàng qua shiper, chành xe:

Điện Thoại: 0968 084 168

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *