HĐH Thanh Chương thành lập CLB Doanh nhân tại phía nam

Ngày 10/12/2022 tại nhà hàng Vườn Cau, TP HCM. Hội đồng hương Thanh Chương đã tổ chức phiên họp trù bị thành lập Câu lạc bộ doanh nhân Thanh Chương phía nam. Đến tham dự phiên họp có bác Lê Nguyên Hồng (Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Chương khu vực phía nam); đồng chí Trình Văn Nhã (Chủ tịch, phó Bí thư huyện Thanh Chương), cùng nhiều vị lãnh đạo, khách mời và các doanh nhân người Thanh Chương.

Bài phát biểu báo cáo tình hình Kinh tế – văn hóa – Xã hội … của Chủ tịch huyện Thanh Chương, ông Trình Văn Nhã

Ban chấp hành (Ban chủ nhiệm lâm thời của CLB Doanh nhân Thanh Chương

Câu lạc bộ (CLB) thành lập theo mục đích, nguyên tắc, tôn chỉ: Tập hợp, liên kết các doanh nhân và nhà quản lý doanh nghiệp quê Thanh Chương đang sinh sống hay làm việc tại các tỉnh phía nam cùng hợp tác xây dựng một môi trường sinh hoạt giao lưu bổ ích nhằm nâng cao thêm chất lượng đời sống tinh thần, tạo cơ hội đầu tư – mở rộng kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của hội viên, hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, tạo công ăn việc làm và góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương Thanh Chương nói riêng và đất nước nói chung. CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, công khai, minh bạch tuân thủ pháp luật Việt Nam và điều lệ do Ban chấp hành Hội đồng hương Thanh Chương khu vực phía nam ban hành với tôn chỉ “Kết nối – Chia sẻ – Đồng hành – Phát triển”.

Chức năng và nhiệm vụ của CLB: Tạo dựng môi trường gặp gỡ, thăm hỏi, giao lưu văn hóa – thể thao, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm quản lý điều hành, giúp hội viên xây dựng, phát triển và khai thác hiệu quả các mỗi quan hệ; Tổ chức các chương trình và hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh doanh: xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực hội viên và doanh nghiệp hội viên; Tham gia bảo vệ quyên lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; Đại diên hội viên đưa ra các đề xuất, kiến nghị liên quan đến sự phát triển hợp tác của hội viên, là tổ chức cầu nối giữa các hội viên với Hội Đồng hương Thanh Chương, lãnh đạo huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước.

CLB Doanh nhân luôn đề cao quyền của hội viên: Được tham gia sinh hoạt trong tất cả các hoạt động của CLB; Được CLB hỗ trợ bảo vệ các quyên lợi hợp pháp; Được giới thiệu quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp mình, giới thiệu sản phẩm hay dự án, kêu giọi đầu tư,… trên các nhóm, trên các phương tiện truyền thông khác và trong các buổi sinh hoạt của CLB nhưng phải tự chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp; Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong và ngoài nước khi có yêu cầu của hội viên; Được CLB cung cấp các thông tin đại chúng của các thành viên khác, các thông tin về cơ hội đầu tư, kết nối hợp tác kinh doanh giữa các hội viên, hỗ trợ cung cấp thông tin theo yêu cầu của hội viên về kinh tế, kỹ thuật – công nghệ, pháp luật, đời sống…; Được nhận sự hỗ trợ, dịch vụ ưu đãi các các hội viên khác trong CLB; Được CLB quan tâm động viên, thăm hỏi, chia sẻ về đời sống tinh thần của cá nhân, gia đình và doanh nghiệp của hội viên; Được quyền đề cử, ứng cử vào Ban chấp hành, thành viên các ban chuyên môn của CLB. Được quyền đề xuất ý kiến, góp ý cho các hoạt động của CLB; Có quyền rút khỏi CLB khi thấy không còn phù hợp. Bên cạnh đó thì Hội viên cũng phải có nghĩa vụ với CLB theo bản quy định chung và điều lệ của CLB.

Tổng hợp: Nguyễn Quang Khanh (https://thanhxuan.net )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *