Mẫu Văn Tế cúng Táo Quân, ngày 23 tháng chạp (Văn tế Gia Thần).

Phong tục thờ cúng Táo Quân là một phong tục tín ngưỡng của người Việt xưa và ngày nay người Việt Nam là một trong những tin hoa của người Việt cổ đại. Táo Quân có vị hiệu đầy đủ là “Bản gia Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân”. Ngài Táo Quân còn giọi lài ngài “Định Phúc Táo Quân” ~ “Phúc Lộc Thọ”. Vị Thần được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giao phó cho việc trông coi mọi việc của mỗi gia đình ở trần gian và ngày 23 tháng chạp hằng năm thì ông Táo sẽ lên Trời và trình thưa với Ngọc Hoàng về tình hình của gia chủ, ghi lại những gì tốt xấu của từng gia đình nên người Việt họ cúng tế rất long trọng với hy vọng những gì sai phạm được giảm nhẹ và cầu mong năm tới tốt đẹp hơn. Mâm cỗ để cúng tế thì tùy theo mỗi gia đình và tùy theo từng vùng miền.

Bài vị theo đúng chuẩn tín ngưỡng của người Việt

VĂN TẾ TÁO QUÂN

(VĂN TẾ GIA THẦN)

(23 tháng chạp)

Hôm nay!

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp, năm ………. (âm lịch)

Tại: Thôn (xóm) ………. Xã ………. Huyện ………. Tỉnh (thành phố) ………..

Hoặc: Số nhà ………. , đường ………., Khu phố (ấp) ………….., Phường (xã) ………., Thành phố (thị xã) ………., Tỉnh………

Hoặc: Số nhà ………. , đường ………., Tổ ………….., Phường (xã) ………., Quận ……… Thành phố………

(Địa chỉ chính xác tại nơi mình sinh sống và cư ngụ)

Tín chủ là: ………………………….. cùng toàn thể gia đình đồng kính bái.

Theo nghi lễ cổ truyền, kính cẩn sắm sửa các loại lễ vật gồm: ……….

Trước linh vị xin dâng lễ mọn, biểu lộ lòng thành, kính cẩn thưa rằng:

Nay cuối mùa đông, bốn mùa luân chuyển,

Hăm ba tháng Chạp, theo tục cổ truyền.

Sửa lễ kính dâng, đèn hương hoa quả,

Lễ mọn lòng thành, xin về chứng giám.

Cứ theo tục cũ, ngũ tự gia Thần,

Soi xét việc trần, tâu lên Thượng Đế.

Những gì sai phạm, tội lỗi vô tình,

Cúi xin tôn Thần, gia ân châm chước.

Ban lộc ban phúc, phù hộ toàn gia,

Trai gái trẻ già, bình yên may mắn.

Cẩn cáo.

Mẫu 02:

Lễ Táo Quân (23 tháng chạp)

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, năm ……, Tức là năm thứ … Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại ……(Địa chỉ chính xác tại nơi mình sinh sống và cư ngụ)

Tín chủ là …

Cùng toàn thể gia đình kính bái:

Trước Linh Tọa của Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân.

Kính cẩn thưa rằng:

Nay cuối mùa đông

 Tứ quý theo vòng

Hâm ba tháng chạp

Sửa lễ kính dâng

Hoa quả đèn hương

Xiêm cài áo mũ

Phỏng theo lễ cũ

Ngài là vị chủ

Ngũ tự gia thần

Soi xét lòng trần

Táo quân chứng giám

Trong năm sai phạm

Các tội lỗi lầm

Cúi xin tôn thần

Gia ân châm chước

Ban Lộc ban phúc

Phù hộ toàn gia

Trai gái trẻ già

an ninh khang thái.

Cẩn cáo.

Ghi chú:

  • Năm theo âm lịch: năm 2021 là năm Tân Sửu, năm 2022 là năm Nhâm Dần…
  • Năm thứ bao nhiêu của một thể chế đất nước: ví dụ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tính từ năm 1945. Đến nay là năm 2021 ta lấy 2021-1945=76 (năm thứ 76).
  • Phong tục cúng Táo Quân khác với phong tục của người Tàu ở phương bắc, Đây là một phong tục của người Bách Việt, nếu bộ tộc nào thuộc người Bách Việt thì mới có cúng Táo Quân.
  • Chữ “Cáo” là chữ Nôm có nghĩa là báo cáo. Cẩn cáo có nghĩa là báo báo, trình thưa với các vị thần linh một cách thành kính, ở đây là báo cáo với vị thần “Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân’’.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *