Văn khấn cúng giao thừa ngoài trời, ơn cha Trời mẹ Đất, Phật – Thánh – Tiên – Thần

Người Việt có tục cúng giao thừa ngoài trời có tự lúc nào thì chưa xác định được, đây là lễ cúng tạ cha Trời mẹ Đất, Phật, Thánh, Tiên, thần linh… Giao thừa là lúc Trời Đất và vạn vật giao hòa nhất, thiêng liêng nhất. Thuyết âm dương ngũ hành là của người Việt Nam nói riêng và người Bách Việt nói chung. Theo quy luật Thiên – Địa – Nhân, Nhân chính là con người và vạn vật. Tục lệ này nhằm nhắc nhở con cháu Rồng Tiên phải biết ơn nguồn cội. Chúng ta từ đâu đến, đến đây để làm gì và chết đi về đâu? Chốn phàm trần chỉ là cõi tạm, không thật nên sống ở đời phải hành xử cho phải Đạo và thuận Thiên. Trước là biết ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, cảm ơn các vị quan thần giã giúp đỡ cho chúng ta trong cũ, sau là rước các quan mới xuống phàm tiếp tục độ nhân cứu thế…Sau khi cúng tế ngoài trời xong, thì chúng ta mới vào nhà cúng Gia Tiên. Nếu cả nhà còn thức thì chúc tết người lớn tuổi và mừng tuổi. Xong việc chúng ta mới đi ra ngoài, lễ Chùa, chúc Tết…

Văn khấn cúng giao thừa ngoài trời

Nam mô đức bổn sư Thích Ca mâu ni Phật – Nam mô A-di-đà-Phật (3 lần)

Kính lạy:

Chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Đức đương lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật.

Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn chúng sinh.

Hoàng Thiên (Ngũ đại thiên vương), Hậu Thổ, chư vị tôn thần.

Ngài Cựu Niên Thiên Quan đương khai hành khiển.

Ngài tân Đương niên thiên quan năm …

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương.

Ngài bản xứ thần linh Thổ Công, Thổ Địa, ngài Định phúc Táo Quân.

Các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn Thần và tất cả các thần linh đang cai quản trong khu vực này.

Tại:….

Nay là giây phút giao thừa năm …  với năm …,

Chúng con:  …, cùng với …  toàn gia kính bái.

Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Ngay ngài Thái Tuế tôn trần trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phút, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. nhân buổi tân xuân tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dường Phật-Thánh-Tiên, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân, và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên kháng thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời đất, Phật, chư vị tôn thần.

Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.

Cẩn tấu

Nam mô đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Nam mô A-di-đà-Phật (3 lần)

Ghi chú: Trước khi đọc văn khấn, thắp 5 cây hương (nhang) khấn vái 4 phương đông nam tây bắc, sau đó buộc vào cây sào cao làm cây Nêu. Sau đó lấy 1 ly nước và 1 ly rượu (hoặc bia) dâng lên các ngài và đổ xuống đất sau đó rót gần đầy 2 ly nước và rượu để ngay ngắn. Đọc văn khấn xong rồi đốt tấu sớ. chờ hương cháy 2/3 cây thì đốt vàng mã, rải muối, gạo, cháo, nổ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *